Bergmästaren behöver inte göra en prövning utifrån miljöbalken

Bergmästaren behöver enligt Mark- och miljööverdomstolen inte göra någon egentlig prövning av motstående miljöintressen vid fastställande av arbetsplan enligt minerallagen, även om det är möjligt att föreskriva villkor till skydd för miljön. Miljöbalken gäller dock parallellt och den planerade djupborrningen är anmälningspliktig och inom ramen för det ärendet ska det ske en prövning enligt miljöbalken.

Rebecca Dittmer

För att läsa hela artikeln och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.