Utredning var försvarbar

Lantmäteriets utredning om båtnad är enligt Mark- och miljööverdomstolen, med hänsyn de inledningsvis svårbedömda förhållandena, försvarbar. Därmed ska förrättningskostnaderna inte sättas ned, oavsett om utredningen varit nödvändig för att avgöra ärendet eller inte.

Peter Dittmer

För att läsa hela artikeln och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.