Målnummer
HD-PT-T-3193-21
Datum
2021-09-13
RUBRIK
Var sprutande lera "annan liknande störning"
KOMMENTAR
I samband med borrning för bergvärme uppstod ett tryck i borrhålet och jord och lera sprutade upp och skadade en närliggande fastighet. Frågan i målet är om den skada som har uppstått genom att jord och lera har sprutat upp ur ett befintligt borrhål är en skada som har uppstått genom en ”annan liknande störning”. Mark- och miljööverdomstolen har instämt i underinstansens bedömning att så var fallet. Högsta domstolen meddelar prövningstillstånd.
Saken
Skadestånd avseende miljöskada

För att läsa all information och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.