Omklädningshytt får inte bli bastu

Föreningen ville göra om den gamla omklädningshytten vid badplatsen i Tanum till bastu och ett mer modernt omklädningsrum. Då bastun kunde bokas av vem som helst menade föreningen att det rörde sig om ett tydligt allmänt intresse. Mark- och miljödomstolen finner dock att boden efter ombyggnationen riskerar att avhålla allmänheten varför strandskyddsdispens inte ska meddelas.

Rebecca Dittmer

För att läsa hela artikeln och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.