Torn var våning

Tornets golvbjälklag var öppet ned mot byggnadens andra våning och golvytan var därför begränsad. Mark- och miljööverdomstolen finner att det trots allt finns ett golvbjälklag i tornet och att det trots öppningen är möjligt att nyttja tornet på ett sådant sätt att det ska anses utgöra en våning. Byggnaden anses därför ha tre våningar.

Peter Dittmer

För att läsa hela artikeln och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.