Målnummer
HFD-PT-5358-20
Datum
2021-09-14
RUBRIK
Kan bubbelpool kameraövervakas?
KOMMENTAR
Länsstyrelsen i Uppsala län beviljade Fyrishov AB tillstånd till utvidgad kameraövervakning av en bubbelpool, två kassor samt en korridor. Avsikten med övervakningen av kassor och korridor var att förebygga och utreda brott. Avsikten med övervakningen av bubbelpoolen var att förhindra olyckor. Datainspektionen yrkade att ansökan om övervakning av bubbelpoolen skulle avslås av integritetsskäl. Förvaltningsrätt och kammarrätt avslog överklagandet. Högsta förvaltningsdomstolen meddelar prövningstillstånd för att klargöra förutsättningarna för att bevilja tillstånd till kamerabevakning enligt 8 § kamerabevakning slagen (2018:1200).
Saken
Tillstånd till kamerabevakning; fråga om prövningstillstånd

För att läsa all information och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.