Avståndskrav på café var inte tydligt

Göteborgscaféet förelades vid vite att införa och följa rutiner som säkerställde att sällskap höll minst en meters avstånd till andra sällskap. Kammarrätten upphäver föreläggandet då det inte tydligt framgår vilka konkreta åtgärder som ska vidtas för att föreläggandet ska anses vara uppfyllt.

Rebecca Dittmer

För att läsa hela artikeln och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.