Karlstad kommun nekas brygganläggning

Mark- och miljööverdomstolen nekar Karlstad kommun strandskyddsdispens för en brygganläggning med pir och flytbryggor intill en kaj. Det angelägna allmänna intresset i anläggningen kan inte grunda dispens då intresset inte överväger den skada på de höga naturvärdena i området som anläggningen kommer att medföra.

Rebecca Dittmer

För att läsa hela artikeln och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.