Ansökan om vite fick inte delges genom spikning

Länsstyrelsens skickade in en ansökan om utdömande av vite då en kvinna inte följt ett föreläggande om hovvård av hästar. Kvinnan delgavs ansökan genom spikning. Kammarrätten finner att en ansökan om utdömande av vite ska jämställas med en ansökan om stämning i brottmål och att ansökan därmed inte får delges genom spikning.

Rebecca Dittmer

För att läsa hela artikeln och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.