Mark med komplementbyggnad fick avstyckas

Kommunen menade att marken med komplementbyggnaden inte borde få avstyckas eftersom det i översiktsplanen angavs att nyetableringar inte skulle tillåtas i området. Mark- och miljööverdomstolen finner dock att styckningslotten uppfyller villkoret för att vara en självständig enhet och att den pågående markanvändningen inte ändras efter avstyckningen.

Peter Dittmer

För att läsa hela artikeln och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.