Ingen sanktionsavgift för olovlig användning av lokal

Bolaget ålades att betala en sanktionsavgift för att olovligen ha ändrat användningen av en lokal till nattklubb och samlingslokal. Mark- och miljööverdomstolen finner dock att kommunen angett att ingen avgift skulle tas ut om lokalen inte användes som nattklubb efter ett visst datum. Då bolaget haft skäl att förlita sig på kommunens uppgifter ska ingen sanktionsavgift tas ut.

Peter Dittmer

För att läsa hela artikeln och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.