Färist hindrade inte allmänheten

Föreläggandet att ta bort färisten upphävs av mark- och miljödomstolen då allmänheten både kan gå och cykla över den. Färisten ska därmed inte ses som ett sådant stängsel som avhåller allmänheten från ett område.

Rebecca Dittmer

För att läsa hela artikeln och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.