Tomter avskattas vid avstyckning

Frågan var när avskattning av tomterna i de tillkommande tomtområdena ska ske. Skatterättsnämnden finner att avskattning ska ske när marken ändrar karaktär till byggnadstomter, vilket enligt nämnden sker när de avstyckas och blir möjliga att avyttra.

Peter Dittmer

För att läsa hela artikeln och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.