Målnummer
HD-PT-O-5560-21
Datum
2021-10-12
RUBRIK
Hovrätten ska pröva mål om erkännande av utländskt beslut
KOMMENTAR
I målet uppkommer frågan om tillämpningen av 3 kap. 4 § 7 lagen (2015:96) om erkännande och verkställighet av frihetsberövande påföljder inom Europeiska unionen på ett beslut att omvandla påföljder i tidigare domar till en gemensam påföljd. Det saknas tillräcklig vägledning rörande tillämpningen av bestämmelsen i ett sådant fall. Det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt. Prövningstillstånd ska därför meddelas i hovrätten.
Saken
Tillstånd till prövning i hovrätt av mål om erkännande och verkställighet av utländskt beslut

För att läsa all information och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.