Fastighetsägare hade rätt att neka avhjälpande

En takfirma krävde en fastighetsägare på ersättning, då fastighetsägaren hävt parternas avtal utan att ge takfirman möjlighet att avhjälpa bristerna i arbetet. Hovrätten, som även hänvisar till takfirmans bristande säkerhetsrutiner, finner att felen varit så allvarliga att mannen haft särskilda skäl att avvisa takfirmans erbjudande om avhjälpande.

Peter Dittmer

För att läsa hela artikeln och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.