Målnummer
HD-PT-O-4654-21
Datum
2021-11-19
RUBRIK
Ombudets kostnadsräkning ska prövas
KOMMENTAR
Hovrätten avgjorde ett mål utan att ombudet fått möjlighet att ge in en kostnadsräkning. Handläggningen innefattar ett sådant rättegångsfel som avses i 59 kap. 1 § första stycket 4 rättegångsbalken. Hovrättens beslut ska därför undanröjas och målet återförvisas till hovrätten för ny handläggning.
Saken
Klagan över domvilla

För att läsa all information och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.