Avvisningsbeslut får inte överklagas

Bolaget överklagade Skatterättsnämndens avvisningsbeslut. Högsta förvaltningsdomstolen finner med hänvisning till lagen om förhandsbesked i skattefrågor att ett sådant beslut inte får överklagas och avvisar överklagandet.

Peter Dittmer

För att läsa hela artikeln och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.