Målnummer
HD-O-2854-21
Datum
2021-11-25
RUBRIK
Rätt utesluta advokat som förmedlade brev till häktad med restriktioner
KOMMENTAR
Advokaten var förordnad som offentlig försvarare för en man som åtalats för grovt narkotikabrott. Mannen var häktad med restriktioner. Under förhandlingens gång entledigades advokaten efter att ha förmedlat brev till mannen från hans flickvän, samt brev från mannen till flickvännen. Advokatsamfundets disciplinnämnd var enig i betslutet att utesluta advokaten ur samfundet för allvarligt åsidosättande av god advokatsed. Advokaten har överklagat till Högsta domstolen som prövar i vilken utsträckning en offentlig försvarare kan förmedla brev och andra meddelanden till och från en klient som sitter häktad med restriktioner. HD finner att omständigheterna kring förmedlingen av meddelandena som synnerligen försvårande. Det var därför riktigt av disciplinnämnden att utesluta advokaten ur samfundet.
Saken
Uteslutning ur Sveriges advokatsamfund

För att läsa all information och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.