Utvidgat strandskydd för Tjörns kustzon står fast

Efter en översyn beslutade länsstyrelsen på nytt om utvidgat strandskydd för Tjörns kustzon. En fastighetsägare överklagade beslutet och yrkade att ett område som omfattades av en tidigare strandskyddsdispens för två komplementbyggnader skulle undantas. Regeringen avslog överklagandet. Högsta förvaltningsdomstolen finner vid en rättsprövning att regeringens beslut ska stå fast.

Rebecca Dittmer

För att läsa hela artikeln och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.