Målnummer
HFD-6007-20
Datum
2021-11-30
RUBRIK
Sjukersättning på garantinivå skäl att slippa betala av på studielån
KOMMENTAR
CSN satte ner en kvinnas årsbelopp för återbetalning av studielån till 6000 kronor för 2019. Det motsvarade fem procent av hennes beräknade årsinkomst. Kvinnan överklagade till förvaltningsrätten, som fann att hennes årsinkomst för 2019 enbart bestod av sjukersättning på garantinivå. Inkomsten bedömdes vara så låg att det fanns synnerliga skäl för hel nedsättning av hennes årsbelopp. Förvaltningsrätten upphävde därför CSN:s beslut och satte årsbeloppet till 0 kronor. Kammarrätten avslog CSN:s överklagande. CSN har överklagat till Högsta Förvaltningsdomstolen. Frågan i målet är om det förhållandet att en låntagare endast har inkomst i form av sjukersättning upp till garantinivån kan utgöra synnerliga skäl för att sätta ned årsbeloppet för återbetalning av studielån. HFD finner att nedsättning av årsbeloppet kan komma i fråga när låntagaren har sjukersättning och det finns synnerliga skäl att sätta ner kvinnans årsbelopp till 0 kronor. CSN:s överklagande avslås.
Saken
Nedsättning av årsbelopp enligt studiestödslagen

För att läsa all information och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.