Laddstolpe var ingen betydande olägenhet

Fastighetsägare till villor med utsikt över Vättern klagade på ett beviljat bygglov för en fem meter hög röd laddstolpe för bussar. Mark- och miljööverdomstolen finner till skillnad från mark- och miljödomstolen att laddstolpen och de stillastående laddande bussarna inte utgör en sådan störning som utgör en betydande olägenhet.

Peter Dittmer

För att läsa hela artikeln och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.