Moduler var inte stadigvarande bostad

Modulerna som fastighetsbolaget hyrt ut till Migrationsverket som boende åt asylsökande, utgör enligt Högsta förvaltningsdomstolen inte stadigvarande bostäder. Det är enligt domstolen fråga om konstruktioner av tillfällig karaktär. Därför har bolaget rätt till avdrag för momsen på inköpet av modulerna.

Peter Dittmer

För att läsa hela artikeln och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.