Köpt ränta var inte ränta

Ett bolag köpte portföljer med förfallna lånefordringar, som också innehöll förfallna räntefordringar. Högsta förvaltningsdomstolen finner att när gäldenärerna betalar de förvärvade, förfallna räntefordringarna så utgör detta inte ränteinkomster hos det förvärvande bolaget.

Peter Dittmer

För att läsa hela artikeln och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.