Målnummer
HD-PT-O-5481-21
Datum
2022-01-10
RUBRIK
HD prövar förmånsrätt i varulager i konkurs
KOMMENTAR
I ett konkursärende har tvist uppstått om en överskjutande del av en fordran ska vara förenad med förmånsrätt enligt 4 § förmånsrättslagen i (värdet av) det varulager som konkursbolaget lagerhö11 hos borgenären vid konkursutbrottet. Tingsrätten fann att borgenärens fordran ska, i den del den inte avser fordringar hänförliga till det varulager som bolaget hade i sin besittning vid konkursutbrottet, bevakas utan förmånsrätt enligt 4 § förmånsrättslagen. Hovrätten fastställde tingsrättens dom. Högsta domstolen meddelar prövningstillstånd.
Saken
Bevakning i konkurs

För att läsa all information och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.