Målnummer
HD-PT-T-7416-21
Datum
2022-01-10
RUBRIK
Var det en ideell förening som kunde ingå skiljeavtal?
KOMMENTAR
Ett avtal fattades mellan en internetleverantör och två personer som bildat en ideell förening. Tvist har uppstått om avtalet och föreningen har påkallat skiljeförfarande enligt avtalet. Intenetleverantören godtog inte föreningens rättskapacitet och hävdade att den inte var en ideell förening. Skiljeförhandlingar har dock hållits och enligt skiljedomen skall internetleverantören betala ersättning till föreningen enligt tidigare avtal. Hovrätten har funnit att föreningen saknat rättskapacitet och att skiljedomen skall upphävas. Högsta domstolen meddelar prövningstillstånd i fråga om föreningen har haft rättskapacitet att som ideell förening ingå skiljeavtal och påkalla skiljeförfarande. Högsta domstolen meddelar prövningstillstånd i fråga om TreSve Fiber ideell förening har haft rättskapacitet att som ideell förening ingå skiljeavtal och påkalla skiljeförfarande.
Saken
Klander av skiljedom

För att läsa all information och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.