Ingen reklamationsskyldighet avseende pris

En konsument har enligt Högsta domstolen reklamationsskyldighet avseende kontraktsbrott, men inte någon reklamationsskyldighet avseende prisets skälighet. Om en konsument är passiv i fråga om att kräva återbetalning så kan det dock medföra att rätten till återbetalning går förlorad.

Peter Dittmer

För att läsa hela artikeln och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.