Målnummer
FUP-895-21-E
Datum
2022-05-04
RUBRIK
Västerås kommun ska betala 4,5 miljoner i upphandlingsskadeavgift
KOMMENTAR
I september 2012 slöt Västerås kommun ett avtal (Leveransavtalet) avseende IT-drifttjänster efter att ha genomfört ett avrop från Kammarkollegiets ramavtal I juni 2019 annonserade kommunen en ny upphandling av samma tjänster. Några dagar senare slöt kommunen ett tilläggsavtal (1) med samma leverantör för fortsatt leverans. I februari 2020 slöt kommunen ytterligare ett tilläggsavtal (2) med samma leverantör för fortsatt leverans av tjänsterna även efter att Tilläggsavtal 1 löpt ut. Avtalet innehöll även en option med möjlighet till förlängning i ytterligare tre månader. Konkurrensverket yrkar att förvaltningsrätten beslutar att Västerås kommun ska betala 4 500 000 kronor i upphandlingsskadeavgift med motiveringen att kommunen brutit mot LOU genom att teckna tilläggsavtal nummer 2, utan föregående annonsering. Västerås kommun har gjort gällande att Tilläggsavtal 2 antingen avser en kompletterande beställning av Leveransavtalet eller är undantaget kravet på annonsering då det av tekniska skäl inte fanns någon konkurrens och förhandlat förfarande utan föregående annonsering därmed fick användas. Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets ansökan och beslutar att Västerås kommun ska betala en upphandlingsskadeavgift om 4 500 000 kronor.
Saken
Upphandlingsskadeavgift enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, LOU

För att läsa all information och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.