Vite hindrade inte åtal

Eftersom mannen redan dömts att betala vite för förvaringen av de uttjänta fordonen och då domen vunnit laga kraft fann hovrätten att det förelåg hinder, enligt principen om ne bis in idem, mot åtalet om miljöbrott. Högsta domstolen finner dock att det inte är fråga om samma gärning och att vitet därmed inte utgör något hinder mot åtalet om miljöbrott.

Rebecca Dittmer

För att läsa hela artikeln och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.