Fastighet var feltaxerad

Då mannen visat att det finns en bostadsbyggnad på fastigheten som inte ändrat karaktär och att fastigheten året efteråt taxerats som småhusenhet, så finner kammarrätten att fastigheten felaktigt varit taxerad som lantbruksenhet. Därmed ska de aktuella arbetena anses ha utförts på ett småhus vid tillämpningen av bestämmelserna om ROT-avdrag.

Peter Dittmer

För att läsa hela artikeln och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.