Målnummer
AD-28-22
Datum
2022-05-11
RUBRIK
Provanställningen avbröts på korrekt sätt
KOMMENTAR
Mannen hade haft flera vikariat som arrestvakt hos Polismyndigheten. Efter det sista vikariatet skulle han påbörja en sex månaders provanställning den 28 augusti 2020. Dagen innan provanställningen skulle börja ringde arbetsgivaren och meddelade att anställningen inte skulle bli av, eftersom han underkänts vid en förnyad säkerhetsprövning. Vid ett möte med arbetsgivaren återlämnade han uniform, passerkort m.m. och undertecknade en handling som arbetsgivaren gav honom. Han fick dock ingen egen kopia på denna. Tvist har uppstått om han fått något giltigt besked om att provanställningen skulle avbrytas, eller om anställning består. Vidare tvistar parterna om en fastställelsetalan om anställningens bestånd får föras och i så fall om en sådan talan är preskriberad. Arbetsdomstolen finner att den anställde har rätt till fastställelsetalan och att den inte är preskriberad. Däremot finner Arbetsdomstolen att arbetsgivaren överlämnade en skriftlig handling vid mötet med mannen och att hans provanställning avbröts den 28 augusti. Hans anställning upphörde därmed den dagen och han har inte heller rätt till någon lön.
Saken
förklaring att en anställning består m.m.

För att läsa all information och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.