Målnummer
HD-O-599-22
Datum
2022-06-17
RUBRIK
Överklagandet var redan prövat
KOMMENTAR
Kronofogden betslutade att utmäta en bil för att betala A:s skulder till B. A överklagade och gjorde gällande att bilen tillhörde hans mor. Tingsrätten avslog A:s överklagande. Hovrätten meddelade inte prövningstillstånd. A företräddes då inte av något ombud. Därefter, men fortfarande inom överklagandetiden, överklagade A på nytt tingsrättens beslut, men nu företräddes han av ett ombud. Hovrätten, som inte noterade det tidigare beslutet, lade upp ett nytt mål, meddelade prövningstillstånd och beslutade att upphäva Kronofogdemyndighetens utmätningsbeslut. B överklagade hovrättens andra beslut, dvs att upphäva utmätningen. Frågan i Högsta domstolen är om hovrättens andra beslut ska undanröjas till följd av den tidigare prövningen i hovrätten. HD konstaterar att när ett överklagande har avgjorts i sak får ett nytt överklagande inte prövas. Det gäller även om det nya överklagandet görs inom överklagandetiden. HD finner att hovrätten självmant borde ha beaktat att det fanns hinder mot att ta upp det andra överklagandet till prövning. Hovrättens underlåtenhet i den delen utgör domvilla (42 § ärendelagen och 59 kap. 1 § 1 rättegångsbalken). Hovrättens beslut ska därför undanröjas och A:s andra överklagande avvisas.
Saken
Utmätning

För att läsa all information och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.