Målnummer
HFD-5096-21
Datum
2022-06-17
RUBRIK
Bostadsrättsförening får inte ansluta grusväg till väg 920
KOMMENTAR
Trafikverket uppmärksammade att en bostadsrättsföreningen verkade ansluta en grusväg från sin fastighet till väg 920. Föreningen uppmanades därför att ansöka om tillstånd eller att återställa vägområdet. När föreningen ansökte om tillstånd att ansluta en grusväg till väg 920 fick den avslag med motiveringen att det redan fanns en anslutning som var bättre ur framkomlighets- och trafiksäkerhetssynpunkt. Länsstyrelsen avslog föreningen överklagande. Det gjorde också regeringen dit föreningen sedan överklagat. Föreningen har ansökt om rättsprövning av regeringens beslut och anför att det inte finns något rimligt alternativ för anslutning till väg 920 än den som föreningen ansökt om tillstånd för. Högsta förvaltingsrätten förklarar dock att regeringens beslut ska stå fast.
Saken
Rättsprövning

För att läsa all information och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.