Målnummer
HFD-798-21
Datum
2022-06-20
RUBRIK
Utan Natura 2000-tillstånd kan ansökan om koncession inte prövas
KOMMENTAR
Boliden Mineral AB ansökte hos Bergsstaten (bergmästaren) om bearbetnings- koncession för området Laver K nr 1 i Älvsbyns kommun. Koncessions- området berör Natura 2000-området Piteälven. Bergmästaren avslog bolagets ansökan med motiveringen att bolaget inte hade kompletterat ansökan med ett Natura 2000-tillstånd för berört område och att ett sådant tillstånd måste finnas när bergmästaren prövar ansökan om bearbetningskoncession. Regeringen fann att bergästarens beslut att avslå ansökan var riktig. Vad bolaget anfört beträffande svårigheter med att i ett tidigt skede överblicka den slutliga utformningen av den planerade verksamheten föranleder inte någon annan bedömning. Högsta förvaltningsdomstolen beslutar att regeringens beslut ska stå fast.
Saken
Rättsprövning

För att läsa all information och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.