Målnummer
HD-O-7589-21
Datum
2022-06-21
RUBRIK
Åtal för preskriberat brott ogillas
KOMMENTAR
En man dömdes av tingsrätten för grovt näringspenningtvättbrott. Hovrätten ändrade domen så att han dödes för fem fall av ringa näringspenningtvätt. Riksåklagren har ansökt om resning till förmån för mannen. Gärningarna begicks sommaren 2018, men när mannen fick del av åtalet två år senare var brotten preskriberade. Han hade inte varit häktad före åtalet. Hovrätten hade därmed dömt till påföljd för preskriberade brott. Åtalet skall därför ogillas.
Saken
Resning

För att läsa all information och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.