Målnummer
HFD-PT-6231-21
Datum
2022-06-21
RUBRIK
Får kommun neka elevresa från annan adress?
KOMMENTAR
Högsta förvaltningsdomstolen prövar frågan om ett kommunalt beslut att avslå en ansökan om elevresa på den grunden att ansökan gäller en annan adress än folkbokföringsadressen strider mot lag eller annan författning.
Saken
Laglighetsprövning enligt kommunallagen; fråga om prövningstillstånd

För att läsa all information och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.