Målnummer
HD-O-5481-21
Datum
2022-06-28
RUBRIK
Speditionsbolag har rätt att bevaka hela sin fordran med förmånsrätt
KOMMENTAR
Ett logistik- och speditionsföretag hanterade distribution, tullfrågor, lagerhållning, orderhantering, returer med mera för ett företag som sålde sportkläder När klädföretaget gick i konkurs lagerhöll speditionsföretaget varor till ett värde av ca 7 miljoner kronor för klädföretaget. I bevakningsförfarandet anmälde speditionsföretaget en fordran på drygt 1,6 miljoner kronor. Ett belopp om drygt 400 000 kronor avsåg tjänster rörande varorna i lagret. Bolagen var ense om att detta belopp var förenat med särskild förmånsrätt. Tvist uppstod om uppstod om överskjutande delen av fordran var förenad med retentionsrätt och därmed särskild förmånsrätt. Tingsrätt och hovrätt fann att den överskjutande delen inte var förenlig med förmånsrätt. HD har prövat målet och förklarar att speditionsföretaget har rätt att bevaka hela sin fordran på 1,6 miljoner kronor med särskild förmånsrätt.
Saken
Bevakning i konkurs

För att läsa all information och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.