Målnummer
HFD-PT-5515-21
Datum
2022-06-22
RUBRIK
HFD prövar förutsättningar för kameraövervakning
KOMMENTAR
Uppsala kommun ansökte om tillstånd för kameraövervakning dygnet runt av bland annat Stora torget. Tillstånd beviljades för att spela in bilder, men inte ljud, mellan klockan 20:00 till 06:00, men avslogs för tiden 06:00-20:00. Efter kommunens överklagande utökades den beviljade tiden till att även gälla 15:00-20:00. Integritetsskyddsmyndigheten överklagade detta och kammarrätten fastställde övervakningstiden till 20:00-06:00. Uppsala kommun har överklagat till Högsta förvaltningsdomstolen som meddelar prövningstillstånd för att klargöra förutsättningarna för att bevilja övervakningen.
Saken
Tillstånd till kameraövervakning; fråga om prövningstillstånd

För att läsa all information och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.