Målnummer
HD-PT-O-3728-22
Datum
2022-06-27
RUBRIK
Hovrätten ska pröva överlämnande enligt europeisk arresteringsorder
KOMMENTAR
Målet auktoriserar frågan om tillämpningen av 2 kap. 6§lagen (2003:1156{ om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder i fråga om unionsmedborgare i ett annat land. Det saknas vägledning i frågan. Det är därför av vikt för ledningen av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt. Prövningstillstånd ska därför meddelas i hovrätten.
Saken
Tillstånd till prövning i hovrätt av mål om överlämning enligt en europeisk arresteringsorder

För att läsa all information och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.