Målnummer
HD-PT-T-7416-21
Datum
2022-06-30
RUBRIK
Den ideella föreningen hade rättskapacitet
KOMMENTAR
En tvist uppstod mellan en internetleverantör och två personer som bildat en ideell förening. Förningen påkallade skiljeförfarande enligt avtalet. Intenetleverantören godtog inte föreningens rättskapacitet och hävdade att den inte var en ideell förening. Skiljeförhandlingar har dock hållits och enligt skiljedomen skall internetleverantören betala ersättning till föreningen enligt tidigare avtal. Hovrätten fann att föreningen saknat rättskapacitet och att skiljedomen skall upphävas. Högsta domstolen prövade målet och förklarade att föreningen har rättskapacitet och rätt att som ideell förening ingå skiljeavtal och påkalla skiljeförfarande. HD undanröjer hovrättens dom och meddelar prövningstillstånd i hovrätten.
Saken
Klander av skiljedom

För att läsa all information och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.