Målnummer
HD-T-4705-21
Datum
2022-06-30
RUBRIK
Erkände mord han inte begått och kan därför inte få ersättning för frihetskränkning
KOMMENTAR
En 15-årig pojke erkände mordet på sin styvmor. Han överlämnades till sluten psykiatrisk vård. Han tog senare tillbaka sitt erkännande och målet återupptogs, men utredningen lades ner. Han beviljades resning och tingsrätten ogillade åtalet. Han har sammanlagt varit frihetsberövad i knappt två år och har begärt ersättning för frihetskränkning, med tre miljoner kronor. Staten avslog hans begäran med motiveringen att frågan var preskriberad, men angav att en rimlig ersättning skulle varit 1,2 miljoner. Tingsrätten menade att frågan inte var preskriberad, men att att han inte hade rätt till ersättning eftersom han själv förorsakat frihetsberövandet. Hovrätten tillerkände honom däremot ersättningen. Justitiekanslern har överklagat till HD och frågan är om en frihetsberövad kan nekas ersättning enligt frihetskränkningslagen på grund av att han eller hon själv uppsåtligen har föranlett den frihetsberövande åtgärden. HD mena att han inte tvingats till sin handling genom våld eller hot. Han får därför anses ha uppsåtligen föranlett frihetsberövandet och kan därför inte göra anspråk på någon ersättning.
Saken
Ersättning enligt lagen (1974:515) om ersättning vi frihetskränkning.

För att läsa all information och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.