Målnummer
HFD-1330-21
Datum
2022-07-06
RUBRIK
Arbetsförmedlingens avregistrering var inget överklagbart beslut
KOMMENTAR
En man var registrerad som arbetssökande hos Arbetsförmedlningen. Eftersom han inte hade lämnat in aktivitetsrapporter för fyra månader och inte heller hade hört av sig vid två inbokade telefonmöten skickade Arbetsförmedlingen en förfrågan till honom om han ville kvarstå som arbetssökande. Då han inte svarat inom angiven tid avregistrerades han som arbetssökande. Detta ledde också till att han inte fick någon ersättning från sin a-kassa. Mannen överklagade till förvaltningsrätten som undanröjde beslutet. Enligt förvaltningsrätten innebar avregistreringen, mot en enskilds bestridande, ett sådant ingrepp för den enskilde som kräver ett tydligt stöd i rättsordningen och förvaltningsrätten ansåg att sådant stöd saknades. Kammarrätten avslog Arbetsförmedlingens överklagande. Högsta förvaltningsdomstolen konstaterar att det är Arbetsförmedlingen som ansvarar för att registrera en person som arbetssökande, ha kontakt med den arbetssökande, underrätta arbetslöshetskassan om den arbetssökande brister när det gäller arbetssökandet och avregistrera en person som arbetssökande. Det är emellertid arbetslöshetskassorna som enligt regelverket för arbetslöshetsförsäkringen beslutar om den enskilde uppfyller villkoren för att ha rätt till arbetslöshetsersättning och som ansvarar för att utreda och besluta om eventuella åtgärder mot den enskilde. Enligt Högsta förvaltningsdomstolens mening bör bedömningen av om ett beslut är överklagbart ske med utgångspunkt i det uppdrag och ansvar som den beslutande myndigheten har. Den omständigheten att Arbetsförmedlingens beslut om att avregistrera en person som arbetssökande kan få betydelse för personen i ett ärende där en annan myndighet eller organisation - i detta fall en arbetslöshetskassa - ansvarar innebär således inte i sig att Arbetsförmedlingens beslut om avregistrering ska anses vara överklagbart. Arbetsförmedlingens beslut att avregistrera mannen utgjorde inte något överklagbart beslut och därför var förvaltningsrätten förhindrad att ta upp överklagandet till prövning. Kammarrättens och förvaltningsrättens avgöranden ska därför undanröjas och mannens överklagande till förvaltningsrätten avvisas.
Saken
Avregistrering som arbetssökande

För att läsa all information och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.