Målnummer
HFD-PT-1846-22
Datum
2022-07-07
RUBRIK
HFD prövar om miljönämnd ska få del av uppgifter från Jordbruksverket
KOMMENTAR
Polisen fick klagomål om att döda djurkroppar i plastsäckar hittats ute i naturen. Ärendet överlämnades till kommunens miljönämnd. I en av plastsäckarna hittades ett kontrollmärke, som kan användas för att spåra djurhållaren. Miljönämnden har begärt att få ta del av dessa uppgifter. Nämnden anför att ärendet hanteras hos miljöförvaltningen som nedskräpning men aktualiserar även tillsynsansvaret. Det är fråga om nedskräpning men det kan också vara en föroreningsskada som utgör ett miljöbrott. Jordbruksverket avslog nämndens begäran om att få ta del av dessa uppgifter och kammarrätten avslog nämndens överklagande. Högsta förvaltningsdomstolen meddelar prövningstillstånd för att klargöra om Miljö- och klimatnämnden är en myndighet som har till uppgift att ingripa mot brott.
Saken
Rätt att ta del av uppgifter; fråga om prövningstillstånd

För att läsa all information och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.