Målnummer
HD-PT1-T-1106-22
Datum
2022-07-07
RUBRIK
Är skadeståndskrav efter myntstölder preskriberat
KOMMENTAR
En man misstänks ha sålt mynt som stulits från Kungliga Myntkabinettet, där han arbetade. Efter undersökningar av bland annat försäljningslistor från auktioner, återställande av bilder på mannens dator m.m. har man kunnat konstatera att han, under ett antal år, sålt mynt som stulits från Myntkabinettet. Mannen har nekat till brott. Tingsrätten menar att bevisningen inte är tillräckligt stark för att mannen befattat sig med mynten. Dessutom finner tingsrätten att åklagaren inte kunnat visa att de eventuellt brottsliga gärningarna inte har preskriberats. Åtalet mot mannen ogillade därför. Hovrätten fastställde domen och frikände mannen från grovt häleri. Med utgångspunkt från att mannen har haft de aktuella mynten i sin besittning före december 2008 meddelar Högsta domstolen prövningstillstånd i frågan om de skadeståndskrav som Statens historiska museer har framställt är preskriberade.
Saken
Skadestånd

För att läsa all information och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.