Målnummer
TVX-P-3497-22
Datum
2022-09-14
RUBRIK
23 meters avstånd och väg gör att granne inte är berörd av bygglov
KOMMENTAR
Linköpings kommun beviljade bygglov för en komplementbyggnad på en fastighet. Beslutet överklagades och länsstyrelsen avslog bygglovet. Sökande har överklagat till mark- och miljödomstolen. Sökande anser att den som överklagat bygglovet inte är rågranne och inte heller sakägare. Det är såväl en gata att köra på som vändplats och parkeringsplats mellan deras tomter. Mark- och miljödomstolen konstaterar att ägare av fastigheter som skiljs åt endast av en gata eller väg kan anses särskilt berörda av ett beviljat bygglov. Det är dock cirka 23 meter mellan komplementbyggnaden som bygglovet gäller och den överklagande grannen. Dessutom skiljs fastigheterna åt av både en väg och en vänplats som förvaltas av en samfällighetsförening. Den klagande grannen är därför inte särskilt berörd och länstyrelsen borde inte ha tagit upp hans överklagande till prövning. Länsstyrelsens beslut upphävs och beslutet att bevilja bygglov står fast.
Saken
Bygglov på fastigheten Rymdkänslan 1, Linköping kommun

För att läsa all information och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.