Målnummer
HD-PT-T-2568-22
Datum
2022-09-19
RUBRIK
HD prövar tvist om kostnader för bodelningsman
KOMMENTAR
Tvist uppstod mellan en man och en kvinna om fördelningen av kostnaderna för en bodelningsman, samt ränta från juli 2018. Mannen yrkade att kvinnan skulle förpliktas betala halva kostnaden. Kvinnan medgav i och för sig betalningsansvar för fordran, men anförde att hon hade en kvittningsgill motfordran avseende de räntebetalningar hon gjort på parternas gemensamma bostadslån. Mannen medgav i och för sig att kvinnan hade en fordran på honom på räntebeloppet, men anförde att han hade en kvittningsgill motfordran på nyttjanderättsersättning för att kvinnan under samma period som räntebetalningarna skett nyttjat hans andel av parets gemensamt ägda bostad. Hovrätten har kommit fram till att mannen har rätt till det yrkade beloppet, avseende arvode till bodelningsförrättaren. Kvinnan har rätt att räkna av vad hon har betalat av mannens andel av räntan på parternas gemensamma bostadslån. Kvinnan ska betala det som kvarstår efter den avräkningen. Kvinnan har överklagat till Högsta domstolen, som meddelar prövningstillstånd.
Saken
Fordran

För att läsa all information och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.