Byggande av ridanläggning skall tillståndsprövas men behöver inte bygglov

Ett byggbolag anmälde att man avsåg att uppföra en ridanläggning på en fastighet och för det ändamålet anlägga vallar med ridväg. Åtgärderna blev föremål för klagomål och överklaganden både enligt miljöbalken och plan- och bygglagen.

Carin Fredlund

För att läsa hela artikeln och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.