Målnummer
TOS-F-1193-22
Datum
2022-09-29
RUBRIK
Förrättningen borde ha återkallats
KOMMENTAR
Mannen kontaktade Lantmäteriet för att undersöka hur han skulle kunna röja upp och snygga till ett kalhygge som gränsar till hans fjällstuga. Han förklarade för tjänstemannen på Lantmäteriet att han var lekman och behövde råd om hur man på skulle lösa hans problem på bästa och billigaste sätt. Det resulterade i en ansökan om fastighetsreglering och han fick information om att kostnaden för regleringen skulle uppgå till 30 - 40 000 kronor allt som allt. Det var dock inte möjligt att utföra någon reglering utan dispens från strandskyddet och Lantmäteriet hade via e-post informerat mannen om att förrättningen därför ställts in. Mannen fakturerades sedan 40 650 kronor för 24,75 timmars nerlagt arbete och ett grundbelopp på 3 600 kronor. Innan slutfakturan hade Lantmäteriet dragit av ytterligare 12 timmars arbete (för kompetensutveckling). När mannen klagat på fakturan hade Lantmäteriet medgivit ytterligare 10 timmars nedskrivning, vilket innebar att slutfakturan hamnade på 25 650 kronor. Mannen överklagade till Mark- och miljödomstolen som konstaterade att det redan vi inledningen av förrättningen borde varit uppenbart att det fanns hinder mot att genomföra en fastighetsbildning utan dispens från strandskyddet. Handläggningen borde ha avbrutits och mannen borde getts möjlighet att inkomma med strandskyddsdispens, vilket också Lantmäteriet konstaterat och därmed medgivit nedskrivningen på 10 timmar. Mannen hade informerats om att förrättningen kunde återkallas, men inte fått någon upplysning om att det skulle vara ett billigare alternativ. Mark- och miljödomstolen menar dock att mannen borde ha rekommenderats att återkalla förrättningen. Mark- och miljödomstolen bedömer att fakturerad tid i ärendet, med beaktande av Lantmäteriets genomförda och medgivna nedskrivningar, ändå är större än vad som varit nödvändigt då det tidigt saknades förutsättningar för att genomföra förrättningen. Mark- och miljödomstolen sätter ner förrättningskostnaderna ytterligare till en slutsumma på 18 375 kronor.
Saken
Debitering av förrättningskostnader, förrättning berörande Åkersjön 1:280, 1:352,

För att läsa all information och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.