Målnummer
HFD-5070-5071-21
Datum
2022-11-16
RUBRIK
Utbränd lärare får behålla sjukpenning och sjukpenninggrundande inkomst
KOMMENTAR
Kvinnan arbetade heltid som lärare och beviljades sjukpenning på grund av utmattningssyndrom till och med mars 2018. Försäkringskassan beslutade att hon inte hade rätt till sjukpenning under perioden 1 april - 21 maj 2018 med motiveringen att det inte fanns medicinskt underlag för den perioden. Eftersom hon inte återgått till arbete på heltid efter 1 april 2018 beslutade Försäkringskassan att hennes sjukpenninggrundande inkomst skulle sänkas. Förvaltnningsrätten biföll hennes överklagande och beslutade att hennes sjukpenninggrundande inkomst inte skulle sänkas. Kammarrätten ändrade förvaltningsrättens dom och fastställde Försäkringskassans beslut. Kvinnan har överklagat till Högsta förvaltningsdomstolen som prövat frågan om det för rätt till sjukpenning vid ett psykiatriskt tillstånd krävs att det i det medicinska underlaget redovisas undersökningsfynd som bygger på annat än uppgifter från den försäkrade. HFD konstaterar att kvinnan lämnat in läkarintyg som beskriver hennes funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsningar utifrån diagnosen utmattningssyndrom. Därefter gör läkaren bedömningen att hennes arbetsförmåga är helt nedsatt på grund av bl.a. fortsatt kognitiv nedsättning och stimulikänslighet. Försäkringskassan anser idag att kvinnan gjort sannolikt att hennes arbetsförmåga varit helt nedsatt av sjukdom under den aktuella perioden i förhållande till ett på arbetsmarknaden normalt förekommande arbete. HFD gör ingen annan bedömning. Kammarrättens dom i fråga om såväl sjukpenning som sjukpenninggrundande inkomst ska således upphävas och förvaltningsrättens avgörande fastställas.
Saken
Sjukpenning och sjukpenninggrundande inkomst

För att läsa all information och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.