Målnummer
HFD-PT-5329-22
Datum
2022-11-15
RUBRIK
HFD prövar momsfråga för lokal som används av flera hyresgäster
KOMMENTAR
En byggnad i Växjö är specialanpassad för samverkan mellan teknikföretag i regionen. Syftet är att trygga långsiktig kompetensförsörjning. Kommunens utvecklings- och fastighetsbolag uppförde och äger byggnaden och hyr ut den till en ekonomisk förening som i sin tur hyr ut till ett antal hyresgäster som bedriver utbildningsverksamhet och samarbetar om lokal och maskinpark. Hyran fördelas ut baserat på hyresgästernas förväntade användning av lokalerna under dagtid. Bolaget har yrkat avdrag för ingående mervärdesskatt avseende produktionskostnader för uthyrda lokaler. Frågan har uppkommit om mervärdesskattelagen (1994:200), ML, förhindrar att frivillig skattskyldighet föreligger vid uthyrning av en och samma lokal till flera hyresgäster för deras gemensamma nyttjande av lokalen. Högsta förvaltningsdomstolen meddelar prövningstillstånd i den del av målet som avser mervärdesskatt i frågan om kravet på stadigvarande användning i 3 kap. 3 § andra stycket mervärdesskattelagen (1994:200) innebär att frivillig skattskyldighet inte kan beviljas for lokaluthyrning när lokalen disponeras av flera hyresgäster utan att någon av dem har ensamrätt till en specifik yta. Frågan om meddelande av prövningstillstånd rörande den delen av målet i övrigt förklaras vilande.
Saken
Mervärdesskatt m.m.; fråga om prövningstillstånd

För att läsa all information och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.