Målnummer
HD-PT-B-5836-22
Datum
2022-11-22
RUBRIK
HD prövar strafflindring för medverkan i utredningen av brott
KOMMENTAR
Ett antal personer dömdes i tingsrätten för synnerligen grovt narkotikabrott, respektive grovt narkotikabrott. Tre av dem överklagade till hovrätten - en man som dömts för synnerligen grovt narkotikabrott, en kvinna som dömts för två fall av grovt narkotikabrott samt en man som dömts för narkotikabrott. Hovrätten avslog överklagandena. Mannen som dömts för synnerligen grovt narkotikabrott samt kvinnan har överklagat till Högsta domstolen. Kvinnan har dömts för ett fall av grovt narkotikabrott för att hon vid ett tillfälle tagit emot och förvarat, samt packat om och distribuerat en del av ett betydande parti cannabisharts. Hon har dömts för ytterligare ett fall av grovt narkotikabrott efter att vid ett annat tillfälle ha tagit emot och förvarat ett paket med två kilo kokain. Hon har yrkat att de två fallen skall räknas som ett brott. Kvinnan har också under utredningen lämnat uppgifter som haft väsentlig betydelse för utredningen av brottet och hon varit hotat av huvudmannen. Åklagaren har ansett att brottslighetens straffvärde, sedan hänsyn tagits till såväl hotbilden mot henne som till hennes medverkan i utredningen, motsvarar det av tingsrätten utdömda straffet. Högsta domstolen meddelar prövningstillstånd i hennes fall.
Saken
Synnerligen grovt narkotikabrott m.m.

För att läsa all information och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.